IMPRESSUM

Informace o provozovateli

Provozovatel Agentura Böttcher
Schluckenauer Str. 8
02689 Sohland
DIČ: DE206108708
email: info@doksy.info
Fax +493212/105 98 37

Orgán dozoru:
Obec Sohland
Bahnhofstrasse 26
02689 Sohland an der Spree

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena v impresu výše.
Nejsme ochotni či povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za svůj vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací v souladu s obecnými zákony zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za obsah těchto třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, bylo zkontrolováno možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o porušení zákona přiměřené. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky je povolena pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran jsou označeny. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme Vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.